boder og specialløsninger til eventbranchen

Lejevilkår

Kørsel:


Alt transport, opstilling og nedtagning foretages af vores vognmand.


Der tages forbehold for at lokationen er svært tilgængelig for vognmanden. Skal der bruges truck for at komme frem med boderne, faktureres der yderligere herfor.


Opsætning / nedtagning:


Husene leveres usamlede, og vi forbeholder os retten til at forestå opstilning og nedtagning. Lejer kan efter aftale arrangere medhjælpere til dette.


For alle boder gælder, at et ujævnt underlag kan kræve ekstra arbejdstid til stabilisering, hvorved der faktureres ekstra.


Betaling:


Betaling skal ske senest tre uger forud for levering af boderne. Kørsel faktureres særskilt af vognmand - ligeledes tre uger før levering.


Alle priser er eks. moms, og kørsel regnes fra Randers.


Afbestilling:


Ved afbestilling af goder senest 7 hverdage før første lejedag erlægges 50% af fakturabeløbet. Ved senere afbestilling erlægges 75% af fakturabeløbet. Afbestilles boderne mindre end 2 hverdage før lejeperiodens begyndelse erlægges 100% af fakturabeløbet.


Øvrigt:


Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse. Det lejede udstyr må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/ eller anvendes uden for Danmark. Lejer er selv forpligtet til at tegne forsikring på egne varer, der opbevares i boden i udlejningsperioden. Ligeledes er lejer ansvarlig for evt. skader på boderne eller skader forvoldt af boderne i den opstillede periode. Evt. medhjælpere ved opstilling og nedtagning vil være lejers ansvar, og vil derved høre under lejers arbejdsskadeforsikring


Det forudsættes, at lejer har indhentet alle nødvendige tilladelser ifm. opstillingen.


Transport, opstilling og nedtagning er forbeholdt udlejer.


OBS!


Der må kun bruges almindelig tape eller lærertyggegummi til opsætning af diverse i boden! Søm, skruer, hæfteklammer eller andet uautoriseret vil blive pålagt et gebyr på minimum kr. 500 til istandsættelse.